Sentral godkjenning

Ansvarlig søker

Vi har 8 sentrale godkjenninger
Godkjenningsbevis

 • Ansvarlig søker(for alle typer tiltak) tiltaksklasse 2
 • Prosjekterende tiltaksklasse 2
 • Arkitektur  tiltaksklasse 2
 • Prosjekterende
 • Veg, utearealer og landskapsutforming  tiltaksklasse 1 
 • Prosjekterende
 • Konstruksjonssikkerhet tiltaksklasse 2 
 • Tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner  tiltaksklasse 2
 • Uavhengig kontrollerende
 • Overordnet ansvar for kontroll tiltaksklasse 2
 • Uavhengig kontrollerende  tiltaksklasse 2
 • Våtrom (i boliger)1
 • Uavhengig kontrollerende Lufttetthet Uavhengig kontroll

Uavhengig kontroll er en tjeneste som oppfyller ved kontroll av oss på våtrom, trykktest er utført korrekt etter rutiner. Men uavhengig kontroll omfatter også bygningsfysikk, energirammeberegninger på tiltaksklasse 2 og 3. Vi bruker dynamisk beregningsmetode å simulere energiattest og årsforbruk, samt om bygg holder krav innenfor TEK17.