Vi har kunnskap om fast eiendom

+47 55 27 90 00 mobil +47 906 21 401

Om

Vi har prosjektert ca 600 eiendommer i Bergen i løpet av de siste 30 år, levert 180 oppdrag på uavhengig kontroll i Bergens området. Vi har taksert ca 15000 eiendommer, på bolig, næring, jordbruk og industri. Takstmann  Øystein Andersen er sertifisert av Norsk Takst innen bolig, næring og industri.Referanser

Jeg har levert ca 15000 verdi og lånetakster de siste 35 år. Jeg startet som takstmann i 1977 for Storebrand og utførte fullverditakster, dvs brannforsikring av bygninger.  
I 1983 ble jeg godkjent at Kredittilsynet, idag Finanstilsynet som takstmann på fast eiendom.  Utdannelse som takstmann fikk jeg via Norges Takseringsforbund i hhv bolig og næringstaksering. Det en den gang kalte takstmannsskolen Trinn 1 og Bedriftstaksering Trinn II, hvor en analyserer regnskap til industri og entreprenør bedrifter. Idag tar en takstmannskolen enten via Neak eller andre skoler som enten er  Høgskolen på Vestlandet.  

Prosjekteringserfaring

Vi har gjennomført for ca 500 prosjektering med søknader, prosjektering de siste 35 år. 

Oversikt finner de her: 

Takstmann  

Bygningsingeniør Øystein Andersen er sertifisert av Norsk Takst innen bolig, næring og industri. Øystein Andersen har praksis som bygningstømter i 9 år, har 3 års erfaring fra rådgivende ingeniør, Normann AS og 6 års deltidspraksis som lærer Slåtthaug Videregående Skole, adjunkt. 
Ellers er jeg utdannet som byggmester, elemenentærtekninger teknisk assistent bygg, bygningsingeniør og har Cand. Scient- grad i teoretisk fysikk. 

Øystein Andersen er sertifisert av Norsk Takst innen bolig, næring og industri. Øystein Andersen har praksis som bygningstømter i 10 år, har 3 års erfaring fra rådgivende ingeniør, Normann AS og 6 års deltidspraksis som lærer Slåtthaug Videregående Skole, adjunkt.