Honorar

Priser for våre tjenester

( pris fra 1.03.2023

 • Byggesøknader etter avtale, fastpris eller timehonorar etter avtale. 
 • Prosjektering: Enebolig, fritidsboliger, flerfamiliehus be om pris. 
 • Uavhengig kontroll av våtrom og luftetthet, etter avtale
 • Uavhengig kontroll for lufttetthetskotroll etter avtale.
 • Kjøring til og fra etter satser.
 • Byggelederoppdrag: Fastpris pr møte. 
 • Seksjoneringsoppdrag tilbud pr time.

Priser: 

 • Byggesøknader kr 1400 pr time eks mva. 
 • Prosjektering av eneboliger
 • Kontruksjonssikkerhet etter oppdragets størrelse og komplisitet. 
 • Uavhengig kontroll enebolig  våtrom etter avtale eks mva. På større bygg med mange leiligheter etter avtale. 
 • Uavhengig kontroll trykktest etter avtale

Vi påtar oss oppdrag over hele landet. 

Vi gir også fast pris

 • Delingssøknader, eneboligtomter, fritidsboliger, næringstomter.
 • Tegning av enebolig, 2 D og 3D visualisering.
 • Ytelsesbeskrivelser er inkludert i vår tilbud.
 • Armeringstegninger for små nøst og garasjer be om pristilbud.Inklusiv bøyelister, plan, snitt og fasader, enkle detaljer.