Lerkerinden 28

Norge

5099 BERGEN

+47 55 27 90 00 mobil +47 906 21 401

Priser for våre tjenester:

Er du medlem av huseiernes Landsforbund, for De 10% rabatt på alle tjenester. 

( pris fra 1.05.2018)

 1. Byggesøknader etter avtale, fastpris eller timehonorar etter avtale. 
 2. Prosjektering: Enebolig, fritidsboliger, flerfamiliehus be om pris. 
 3. Uavhengig kontroll av våtrom og luftetthet, ette avtale
 4. Uavhengig kontroll for lufttetthetskotroll etter avtale.
 5. Kjøring til og fra kr 6 pr km eks mva, bompenger og parkering
 6. Byggelederoppdrag: Fastpris pr møte. 
 7. Seksjoneringsoppdrag tilbud pr time

Vi påtar oss oppdrag over hele landet. 

Vi gir også fast pris

 • Delingssøknader, eneboligtomter, fritidsboliger, næringstomter.
 • Tegning av enebolig, 2 D og 3D visualisering.
 • Ytelsesbeskrivelser er inkludert i vår tilbud.
 • Armeringstegninger for små nøst og garasjer be om pristilbud.Inklusiv bøyelister, plan, snitt og fasader, enkle detaljer. 

VERDI- OG LÅNETAKST

Priser gjelder fra 1.01.2019

PRISLISTE
  
  Verdi- og Tilstands/Boligsalgsrapport  Merknader
lånetakst
Andel- og kr. 4250 Pris på forespørsel Bolig over 130 m2,
seksjonsleiligheter pris som bolig.
Enebolig, tomannsbolig, kr. 5000 kr. 15.000 *) Inkluderer 2 stk.
rekkehus 0-159 m2 våtrom. *)
Enebolig, tomannsbolig, kr. 5600 kr. 18.750 *) Inkluderer 3 stk.
rekkehus 160-249 m2 våtrom. *)
Enebolig, tomannsbolig, kr. 6500 kr. 21.250 *) Inkluderer 3 stk.
rekkehus 250-350 m2 våtrom. *)
Ekstra våtrom 0 kr. 1.875 Pris pr. stk.
Ekstra boenhet 0 kr. 1.875 Inkluderer 1 stk.
våtrom. *)
Tillegg innredet/isolert 0 kr. 1.875 Pr. stk.
bygning
Fritidseiendommer Fra Pris på forespørsel  
kr. 5000
Energiattest kr. 1.625   Enkel utgave.
Forhåndstakst kr. 3.750   Inkl. befaring.
Næringstakst Fra kr 8000 Arealavhengig Pristilbud om ønskelig
 ALLE PRISER INKL. MVA.
*) Definisjon våtrom: Bad, dusjrom, vaskerom, og rom hvor overlater på vegger og gulv jevnlig eller av og til blir utsatt for fritt vann 
- Alle arealer gjelder BRA oppmålt for hele hovedbygningen på eiendommen.
- Pris gjelder innenfor normal arbeidstid kl. 08.30 - 15.30, oppmøte utenfor normal arbeidstid kr. 1.250,-.
Alle priser forutsetter at nødvendig dokumentasjon foreligger. Innhenting av informasjon avtales og faktureres etter nærmere avtale.
Kjøring til og fra etter antall km kr 8/km  ferge,  bompenger etter satser.  
Dokumenter
Når du ønsker at din bolig/leilighet skal takseres, ville jeg satt pris på at følgende dokumenter er tilgjengelig ved befaring: 
Borettslag og aksjeleilighet: 
Kjøpekontrakt
Husleie-giro
Leiekontrakt
Plantegninger
Vedtekter
Årsberetning (siste år)
Årsregnskap (siste år)
Ligningsoppgave fra forrestningsfører (siste år)
Tidligere takst/salgsoppgave
Boligsameie, selveierleilighet, rekkehus o.l. :
Kjøpekontrakt
Fellesutgifter / giro
Forsikringsbevis(for Sameiet)
Ligningsverdi (i selvangivelsen)
Plantegninger
Skjøte
Tidligere takst/salgsoppgave
Vedtekter
Årsberetning
Årsregnskap (siste år)
Ligningsoppgave fra forretningsfører (siste år)
Eiet bolig: enebolig, rekkehus o.l.:
Kjøpekontrakt
Skjøte / festekontrakt
Ferdigattest / brukstillatelse
Forsikringsbevis
Kommunale avgifter / giro 
Ligningsverdi (i selvangivelsen)
Målebrev
Situasjonskart
Tegninger (plan og fasade)
Tidligere takst/Salgsoppgave
 Næringstakst
Kjøpekontrakt
Skjøte / festekontrakt
Ferdigattest / brukstillatelse