Priser

  • Byggesøknad garasjer og naust fra kr 10.000 eks mva
  • Tegning av enebolig fra kr 25.000  eks mva. 
  • Beskrivelse og kalkyler fra kr 12.500 eks mva
  • Prosjektering VA- anlegg etter medgått tid
  • Prosjektering av stål, tre, betong, aluminium etter medgått tid
  • Uavhengig kontroll trykktest og våtrom samlett pris fra kr 12.000 eks mva
  • Kontroll av utførelse etter avtale
Timepris kr 1.400 eks mva
Kjøring kr 8.0 pr km