Vi har kunnskap om fast eiendom

+47 55 27 90 00 mobil +47 906 21 401

Priser for våre tjenester

( pris fra 1.02.2024

Tegning av eneboliger

 • Fra kr 18000 inkl mva
 • Byggesøknader kr 15.000 inkl mva
 • Uavhengig kontroll av våtrom og luftetthet, kr 18000 inkl mva
 • Kjøring til og fra kr 10. pr km
 • Byggelederoppdrag: Pris 8% av byggekostnader
 • Seksjoneringsoppdrag tilbud pr time.

Priser: 

 • Kontruksjonssikkerhet etter oppdragets størrelse og komplisitet. 
 • Uavhengig kontroll enebolig  våtrom etter avtale eks mva. På større bygg med mange leiligheter etter avtale. 
 • Uavhengig kontroll trykktest etter avtale

Vi påtar oss oppdrag over hele landet. 

Deling søknader ol


 • Delingssøknader, eneboligtomter, fritidsboliger, næringstomter.
 • Tegning av enebolig, 2 D og 3D visualisering.
 • Ytelsesbeskrivelser er inkludert i vår tilbud.
 • Armeringstegninger for små nøst og garasjer be om pristilbud.Inklusiv bøyelister, plan, snitt og fasader, enkle detaljer.