Priser for våre tjenester:

Er du medlem av huseiernes Landsforbund og medlem av NITO får  10% rabatt på alle tjenester. 

( pris fra 1.07.2019)

 1. Byggesøknader etter avtale, fastpris eller timehonorar etter avtale. 
 2. Prosjektering: Enebolig, fritidsboliger, flerfamiliehus be om pris. 
 3. Uavhengig kontroll av våtrom og luftetthet, ette avtale
 4. Uavhengig kontroll for lufttetthetskotroll etter avtale.
 5. Kjøring til og fra kr 6 pr km eks mva, bompenger og parkering
 6. Byggelederoppdrag: Fastpris pr møte. 
 7. Seksjoneringsoppdrag tilbud pr time.

Priser: 

 1. Byggesøknader fra kr 8000 eks mva. 
 2. Prosjektering av eneboliger fra kr 24.000 eks mva. 
 3. Kontruksjonssikkerhet etter oppdragets størrelse og komplisitet. 
 4. Uavhengig kontroll enebolig  våtrom kr 4750 eks mva. På større bygg med mange leiligheter eter avtale. 
 5. Uavhengig kontroll trykktest fra kr 1200 pr time eks mva. 

Vi påtar oss oppdrag over hele landet. 

Vi gir også fast pris

 • Delingssøknader, eneboligtomter, fritidsboliger, næringstomter.
 • Tegning av enebolig, 2 D og 3D visualisering.
 • Ytelsesbeskrivelser er inkludert i vår tilbud.
 • Armeringstegninger for små nøst og garasjer be om pristilbud.Inklusiv bøyelister, plan, snitt og fasader, enkle detaljer. 

VERDI- OG LÅNETAKST

Priser gjelder fra 1.07.2019

Prisliste

  
 ALLE PRISER INKL. MVA.

MEDLEM AV NITO, NORGES INGENIØR ORGANISASJON får 10 % rabatt på honorar.  
Medlemmer av Huseiernes Landsforbund får 10% rabatt på honorar. 


- Pris gjelder innenfor normal arbeidstid kl. 08.30 - 15.30, oppmøte utenfor normal arbeidstid -.

Alle priser forutsetter at nødvendig dokumentasjon foreligger. Innhenting av informasjon avtales og faktureres etter nærmere avtale.Timepris etter avtale. 

Alle priser forutsetter at nødvendig dokumentasjon foreligger. Innhenting av informasjon avtales og faktureres etter nærmere avtale.

Dokumenter

Når du ønsker at din bolig/leilighet skal takseres, ville jeg satt pris på at følgende dokumenter er tilgjengelig ved befaring: 

Borettslag og aksjeleilighet: 

Kjøpekontrakt
Husleie-giro
Leiekontrakt
Plantegninger
Vedtekter
Årsberetning (siste år)
Årsregnskap (siste år)
Ligningsoppgave fra forrestningsfører (siste år)
Tidligere takst/salgsoppgave

Boligsameie, selveierleilighet, rekkehus o.l. :

 

Kjøpekontrakt
Fellesutgifter / giro
Forsikringsbevis(for Sameiet)
Ligningsverdi (i selvangivelsen)
Plantegninger
Skjøte
Tidligere takst/salgsoppgave
Vedtekter
Årsberetning
Årsregnskap (siste år)
Ligningsoppgave fra forretningsfører (siste år)

 

Eiet bolig: enebolig, rekkehus o.l.:

 

Kjøpekontrakt
Skjøte / festekontrakt
Ferdigattest / brukstillatelse
Forsikringsbevis
Kommunale avgifter / giro 
Ligningsverdi (i selvangivelsen)
Målebrev

Situasjonskart
Tegninger (plan og fasade)
Tidligere takst/Salgsoppgave