Rådgivende ingeniør bygg, areal og eiendom

spesialist på areal og eiendom

Velkommen til  

Eiendoms Rådgivning AS 


Vi har 32 års erfaring med byggesøknader, prosjektering og kontroll av tiltak.
Vi har jordskiftekompetanse med Master i Areal og Eiendom, MSc Jordskifte 
fra Høgskulen På Vestlandet link

Sertifisert innen fast eiendoms rettsforhold, eiendomsjuss og jordskifte.


Vi utfører rådgivende ingeniør med søknad, prosjektering, konstruksjonssikkerhet og uavhengig kontroll. Vi bruker avanserte programvarer og styringssystem for kvalitetssikring av alle tjenester. 

Verdsetting ved jordskifte, bruksordning i veg, makebytte, innpåkjøp, rettsutredning fast eiendoms rettsforhold, urbant jordskifte.

Byggeteknikk


 • Byggeteknikk
 • Anleggsteknikk 
 • Va-teknikk, miljø og overvannshåndtering 

Planrett  og Jordskifte faglige tema


 • Arealplaner
 • Eiendomsjuss
 • Byggesøknader
 • Plansaker og utredninger til planer
 • Dispenssasjonssøknad
 • Deling og seksjonering av eiendom
 • Utredninger om strategiske planutkast

 • Vi lager skjøte på ny eiendom
 • Rettighet med tinglysning
 • Grenseoppgang etter eldre skyldskifte

 • Sletting av eldre servitutter
 • Forberedelse til jordskiftesak i jordskifteretten og lagmannsretten
 • Forhandlinger om grunnerverv
 • Verdsetting i forbindelse med jordskifte
 • Avtale om bruksordning
 • Tolkning av jordskiftesak før jordskifte
 • Planinnsigelse og forhandlinger i plansaker

Verdsetting


 • Uavhengig kontroll våtrom og trykktest
 • Verdsetting fast eiendom, bolig, næring, industri
 • Going Consern Verdi av næring
 • Tilstandsrapport på bolig og fritidseiendom 

Trenger de andre gode råd i Bergen, gir vi gjerne bedre over telefon og et senere kundemøter. Avtal tid idag!

Vi påtar oss oppdrag i Bergen og resten av Vestlandet, Oslo, Trondheim og Tromsø