Vi ha gitt gode råd siden 1991

Vi er best på eiendom og jordskifte

Velkommen til  

 Ingeniør Øystein Andersen

 EiendomRådgivning AS
Vår hovedoppgave,  er at vi leverer verdiøkende tjenester til fast eiendom til private og profesjonelle.

Vi bistå byggherrer med byggesaksrådgivning fra tidlig fase frem til sluttføring av prosjektet.

Vi koordinere prosessene mellom de ulike aktørene som er involvert i en byggesak, som byggherrer, prosjekterende, entreprenører og mot saksbehandlingen i Kommunen saken behandles. Vi setter oss godt i din sak og løser dine behov fra start til slutt med ferdigattest. Vi har også gode kontakter med entreprenører og som er dyktig på gjennomføring. 

Trenger De en verditakst eller tilstandsrapport, ordner vi også dette

Vi er spesialist i fast eiendom rettsforhold og leverer følgende tjenester:

BYGGESAKSRÅDGIVNING

 • Byggeleder og Prosjektleder
 • Fremdriftsplaner, byggebudsjett, ytelsesbeskrivelse
 • Kvalitetssikring av utbyggingsplaner

 • Plankonsulent
 • Mindre reguleringsendringer 
 • Reguleringsplaner
 • Forhandlinger etter innsigelse, råd og veiledning mht tolkning av utarbeidelse av ny reguleringsplan
 • Planrett  og Jordskifte faglige tema

  • By og arealplanlegging
  • Eiendomsjus
  • Bistand i jordskiftesaker
 • Tomtedeling 
 • Etter kommuneplaner og reguleringsplan

 • FDVU planer
 • Tilstandsrapport og byggdokumentasjon av bestående bygg

 • ENERGIBEREGNING- ENERGIMERKING
 • Bolig
 • Næring
 • Industri

Foretaket har sentral godkjenning på utarbeidelse av reguleringsplaner. 

Vi driver også med forvaltning av små og store bygg rundt omkring i landet med langsiktige avtaler. 

 • Byggeteknikk

  • Anleggsteknikk 
  • Va-teknikk, miljø og overvannshåndtering 
  • Uavhengig kontroll våtrom og trykktest
  • Planlegging av ny vei etter veinormaler

 • KONSTRUKSJONSSIKKERHET
  • Stål, tre, betong. Tiltaksklasse 2. 

  FDVU OG TAKSERING 

  • Verdsetting fast eiendom, bolig, næring, industri
  • Going Consern Verdi av næring
        Tilstandsrapportering
  • Tilstandsrapport på bolig og fritidseiendom 
  • Tilstandsrapport med drone overflyging, tak, vegg, tomt. 
  • Droneflyging for verdsetting av skog og utmark 
  • Naturskade oversikt med drone.

  Trenger de andre gode råd i Bergen, gir vi gjerne bedre over telefon og et senere kundemøter. Avtal tid idag!