Vi ha gitt gode råd siden 1991

Vår erfaring, din trygghet om spørsmål innen fast eiendom

Velkommen til  

EiendomsRådgivning AS 

 • Byggesøknader
 • Arkitektur design
 • Konstruksjonssikkerhet
 • VAR Teknikk
 • Reguleringsplaner
 • Grunnerverv og forhandlinger ved salg og kjøp
 • Verditakster
 • Skadetakster
 • Verdsetting ved ekspropriasjon og grunnerverv
 • Utredninger om konsekvenser på tiltak
 • Prosjektadministrasjon
 • Tilstandsvurdering

Trenger de andre gode råd  i Bergen, gir vi gjerne bedre over telefon og et senere kundemøter. Avtal tid idag!

Trenger De en dyktig takstmann med byggingeniør kompetanse anbefaler vi Andersen VerdiTakst As

Lerkerinden 28

Norge

5099 BERGEN

+47 55 27 90 00 mobil +47 906 21 401