Rådgivende ingeniør bygg og anleggsteknikk

spesialist på areal og eiendom

Velkommen til  

EiendomsRådgivning AS 

Vi påtar oss å søke og få godkjent alle tiltak som ligger innenfor KPA og reguleringsbestemmelser i din kommune. 


Vi leverer disse tjenstene: 

 • Byggesøknader
 • Arkitektur design
 • Konstruksjonssikkerhet
 • VAR Teknikk
 • Reguleringsplaner
 • Detaljreguleringsplaner
 • Delingssøknader
 • Grunnerverv og forhandlinger ved salg og kjøp
 • Verditakster
 • Skadetakster
 • Verdsetting ved ekspropriasjon og grunnerverv
 • Utredninger om konsekvenser på tiltak
 • Sakkyndige rapporter om byggefeil og mangler
 • Prosjektadministrasjon
 • Tilstandsvurdering

Trenger de andre gode råd  i Bergen, gir vi gjerne bedre over telefon og et senere kundemøter. Avtal tid idag!