Vi ha gitt gode råd siden 1991

Vår erfaring, din trygghet

Velkommen til vår hjemmeside. 

Vi tilbyr tegning av Deres bolig, tilbygg eller tegner ny hybel i kjeller, loft,  søker om tillatelse med byggemelding. Vi får stort sett godkjent alle søknader om tiltak, hvis  tiltaket er innenfor plan og bygningslovens bestemmelser og tekniske krav i TEK17. 

Etter at tiltaket er  godkjent med rammesøknad og igangsettingssøknad, følger vi opp arbeidet  er ferdig utført  med ferdigattest. Dette gir gode kvalitet og sikrer en mot reklamasjoner i ettertid. Trenger de en verditakst på bolig, næring, tilstandsrapport leverer vi dette via Andersen Verditakst AS.