+47 55 27 90 00 mobil +47 906 21 401

Vi ha gitt gode råd siden 1991

Vår erfaring, din trygghet om spørsmål innen fast eiendom

Velkommen til vår hjemmeside. 

Vi tilbyr tegning av Deres bolig, tilbygg eller tegner ny hybel i kjeller, loft,  søker om tillatelse med byggemelding. Vi får stort sett godkjent alle søknader om tiltak, hvis  tiltaket er innenfor plan og bygningslovens bestemmelser og tekniske krav i TEK17. 

Etter at tiltaket er  godkjent med rammesøknad og igangsettingssøknad, følger vi opp arbeidet  er ferdig utført  med ferdigattest. Dette gir gode kvalitet og sikrer en mot reklamasjoner i ettertid. Trenger de en verditakst på bolig, næring, tilstandsrapport leverer vi dette via Andersen Verditakst AS.