Eiendoms Rådgivning AS

Vi er best på eiendom og jordskifte

Velkommen til  

Eiendoms Rådgivning AS 


Vi har 32 års erfaring med byggesøknader, prosjektering og kontroll av tiltak.
Sertifisert innen fast eiendoms rettsforhold, eiendomsjuss og jordskifte.


Vi utfører rådgivende ingeniør med søknad, prosjektering, konstruksjonssikkerhet og uavhengig kontroll. Vi bruker avanserte programvarer og styringssystem for kvalitetssikring av alle tjenester. 

Verdsetting ved jordskifte, bruksordning i veg, makebytte, innpåkjøp, rettsutredning fast eiendoms rettsforhold, urbant jordskifte, 

 • Byggeteknikk
 • Anleggsteknikk 
 • Va-teknikk, miljø og overvannshåndtering 

 • Arealplaner
 • Eiendomsjuss
 • Byggesøknader
 • Plansaker og utredninger til planer
 • Dispenssasjonssøknad
 • Utredninger om strategiske planutkast

 • Vi lager skjøte på ny eiendom
 • Rettighet med tinglysning
 • Grenseoppgang etter eldre skyldskifte

 • Sletting av eldre servitutter
 • Forberedelse til jordskiftesak i jordskifteretten og lagmannsretten
 • Forhandlinger om grunnerverv
 • Verdsetting i forbindelse med jordskifte
 • Avtale om bruksordning
 • Tolkning av jordskiftesak før jordskifte
 • Planinnsigelse og forhandlinger i plansaker

 • Uavhengig kontroll våtrom og trykktest
 • Verdsetting fast eiendom, bolig, næring, industri
 • Going Consern Verdi av næring
 • Tilstandsrapport på bolig og fritidseiendom 

Trenger de andre gode råd i Bergen, gir vi gjerne bedre over telefon og et senere kundemøter. Avtal tid idag!

Vi påtar oss oppdrag i Bergen og resten av Vestlandet, Oslo, Trondheim og Tromsø