Rådgivende ingeniør bygg, areal og eiendom

Vi løser alle byggesøknader og byggtekniske problemstillinger

Velkommen til  

Eiendoms Rådgivning AS 

Vi har levert byggesøknader siden 1983. Vår hovedoppgave,  er at vi leverer verdiøkende tjenester til fast eiendom.

Vi bistå byggherrer med rådgivning fra tidlig fase frem til sluttføring av prosjektet.

Vi koordinere prosessene mellom de ulike aktørene som er involvert i en byggesak, som byggherrer, prosjekterende, entreprenører og mot saksbehandlingen i Kommunen saken behandles. Vi setter oss godt i din sak og løser dine behov fra start til slutt med ferdigattest. Vi har også gode kontakter med entreprenører og som er dyktig på gjennomføring. 

Vi har hoved kunnskap om:

 • Byggeteknikk

  • Anleggsteknikk 
  • Va-teknikk, miljø og overvannshåndtering 
  • Uavhengig kontroll våtrom og trykktest
  • Planlegging av ny vei etter veinormaler

  Planrett  og Jordskifte faglige tema


  • By og arealplanlegging
  • Eiendomsjus
  • Byggesøknader

  Verdsetting

  • Verdsetting fast eiendom, bolig, næring, industri
  • Going Consern Verdi av næring
        Tilstandsrapportering
  • Tilstandsrapport på bolig og fritidseiendom 
  • Tilstandsrapport med drone overflyging, tak, vegg, tomt. 
  • Droneflyging for verdsetting av skog og utmark 
  • Naturskade oversikt med drone.

  Trenger de andre gode råd i Bergen, gir vi gjerne bedre over telefon og et senere kundemøter. Avtal tid idag!