Vi har kunnskap om fast eiendom

+47 55 27 90 00 mobil +47 906 21 401

Vi ha gitt gode råd siden 1991

Spesialist i areal og eiendom

Velkommen til  

EiendomsRådgivning AS 

Vi påtar oss å søke og få godkjent alle tiltak som ligger innenfor KPA og reguleringsbestemmelser i din kommune. 


Vi leverer disse tjenstene: 

 • Byggtegninger til søknad og byggetekniske detaljer
 • Byggesøknader
 • Konstruksjonssikkerhet
 • VAR Teknikk
 • Reguleringsplanerr
 • Delingssøknader
 • Grunnerverv og forhandlinger ved salg og kjøp
 • Verditakster
 • Skadetakster
 • Verdsetting ved ekspropriasjon og grunnerverv
 • Verdsetting i forbindelse med Urbant Jordskifte, sakkyndig til jordskifteretten
 • Prosjektadministrasjon
 • Fast eiendoms rettsforhold med bistand med jordskiftesaker, rettigheter i fast eiendom, arealplaner og rådgivning med utarbeidelse av strategiske planer, stedsanalyse og skisser til senterutvikling vedfortettingsplaner.

Trenger de andre gode råd  i Bergen, gir vi gjerne bedre over telefon og et senere kundemøter. Avtal tid idag!