Om oss

Ansvarlig søker

Ansvarlig søker er et saksområde som inneholder å være deres søker og sørge for at alle tiltak blir belagt med ansvar. 

Ariktekturdesign

Vi har god erfaring med å designe bygg. Bygg skal tilpasses miljø, område og høy gode energirammer. Videre skal bygg fylle funksjon som bolig, hytte eller garasje. Alle krever ulike metoder for å få et godt design. 

Uavhengig kontroll

Uavhengig kontroll er en tjeneste som oppfyller ved kontroll av oss på våtrom, trykktest er utført korrekt etter rutiner. Men uavhengig kontroll omfatter også bygningsfysikk, energirammeberegninger på tiltaksklasse 2 og 3.