Vi har kunnskap om fast eiendom

+47 55 27 90 00 mobil +47 906 21 401

STRATEGISK EIENDOMSUTVIKLING

  • Utforming av hovedside for planer og områdeutbygging. 
  • Design
  • Kostnadsestimat
  • Konseptutvikling
  • Prosjektplaner