Lerkerinden 28

Norge

5099 BERGEN

+47 55 27 90 00 mobil +47 906 21 401

Skaderådgivning omfatter alt fra grunn, bygging og ferdig bygg.

Vi påtar oss taksering etter brann, vannskade, naturskade

Vi leverer

  • Naturskadetakster
  • Bygningsskader
  • Skjønn i forsikringsskader, vi har vært med på forsikringskadeskjønn i forbindelse med brann, vannskade og naturskade.