PROSJEKTERING

  • Eneboliger, hytter, rorbue
  • Tilbygg og ombygging av bolighus og leiegårder
  • Vei og jernbanebygging
  • Vann og avløpsanlegg
  • Overflatevann og håndtering av overflatevann
  • Bygningsfysikk
  • Energioptimalisering og tilleggsisolering av eldre bolighus
  • Radonsikring og utredning.

Trenger du referanser før vi ser på jobben, ta kontakt, så får du referanser og hva vi har levert av tjenester.