Vi har kunnskap om fast eiendom

+47 55 27 90 00 mobil +47 906 21 401

PROSJEKTER

Taksering/tilstandsrapporter..

 • Fullverditakstmann 1977 til 1982, Storebrand
 • Taksering bolig, næring og industri. fra 1983 til dato ca 12.000 eiendommer.
 • Skadetaksering ved boligkjøp med tilstandsrapporter og sakkyndige beskrivelser.
 • Skadetaksering vann, brann
 • Tilstandsrapporter og boligstandardundersøkelse Bergen Kommune, Miljø og Byutvikling, ca 120 leiegårder og sameier.
 • Skadetaksering, naturskader 1993, 1994- 1995.
 • Takstmann Bergen Kommune, taksering av fast eiendom
 • Takstmann UIB, eiendomsavdelingen, taksering av leiegårder
 • Takstmann Ingeniør Øystein Andersen, ca 5000 eiendommer,(1983- 1990)
 • Takstmann, EiendomsRådgivning AS, 1991- dags dato ( ca 12000 )eiendommer)
 • Takstmann, Andersen VerdiTakst AS, 2014- dags dato

Prosjektleder/byggeleder

 • Byggeleder for DNC Kloppedalsveien, Jacob Kjødesvei.
 • Byggeleder for Storebrand Kredittforsikring, Hovdenflaten
 • Byggeleder Vesta ASA, Nordre Nattlandsfjellet, Stormskader
 • Byggeleder Futurum Borettslag, Nesttun
 • Byggeleder Øvereng, Bjørndalsstølen
 • Byggeleder leiegård, Antikvarisk vernet, Sentrum
 • Byggeleder flere leiegårder Bergen sentrum

Arealprosjektering

 • Arealprosjektering og utvikling Grimseidvegen, Fana, Boligutbygging
 • Arealprosjektering Sætervegen 12, Boligutbygging
 • Arealprosjektering Straumshaugen, Boligutbygging
 • Arealprosjektering Lone, Bergen Tomteselskap AS

Tomtedelinger

 • Sætrefjellet, enebolig med stor tomt, omregulert til 3 boligtomter
 • Valla, delingssøknad.
 • Nordåstræet, delingssøknad tomt
 • Tomtedeling Grimseidveien , 5 boligtomter, småhusbebyggelse
 • Boligtomt Hordnesvegen
 • Øyjordsveien, Oppdeling av en relativ stor tomt til utbyggingsformål.

Søker, prosjektering 1991-2021

 • Prosjektering av vei Fedje, ca 250 m veg.
 • Prosjektering av veg, Lyngvegen, 50 m veg.
 • Prosjektering murvilla Fjøsanger
 • Prosjektering av diverse eneboliger, Nattlandsfjellet, Fana, Søreide.
 • Prosjektering fire hytter Fedje, arealplanlegging mv.
 • Prosjektering av tre nøst/sjøbu Austevoll
 • Prosjektering av hytte Austevoll.
 • Prosjektering av nøst Hjellestad
 • Prosjektering av nøst Mildevågen
 • Prosjektering tilbygg til bolig Hordagaten
 • Prosjektering, Nordre Nattlandsfjellet, konstruksjonssikkerhet, betongdekker
 • Prosjektering, Nordre Valleveg , Konstruksjonsikkerhet, tre, betong
 • Prosjektering, Breistølen , parkeringsdekke, konstruksjonssikkerhet, betongdekker, vegger
 • Prosjektering, Erviken, Konstruksjonssikkerhet, Betongdekke med dragere og søyler i betong
 • Prosjektering, Solheimsgaten, Konstruksjonssikkerhet, tre og stål, takoppbygg
 • Prosjektering, Tveiteråsvegen, Konstruksjonssikkerhet, garasjedekke av betong med ringmur på fjell
 • Prosjektering Nordbø, bruksendring av loft til bolig
 • Prosjektering, Vongstølen, Legalisering av ulovlig innredet loft til bolig
 • Prosjektering, Skottegaten, Legalisering av ulovlig innredet loft til bolig
 • Prosjektering, Almåsvegen, Bruksendring av kjeller til leilighet
 • Prosjektering, Almåsrinden, Tilbygg til bolig
 • Prosjektering, Nordre Skogvei, antikvarisk bygning, bruksendring og ombygging tomannsbolig til tremannsbolig
 • Prosjektering av loft, tilleggsdel til eks. bolig. Skottegaten. 
 • Prosjektering Landbruksbygg med gårdsbutikk, Bontveitvegen ca 750 m2 i betong, stål og tre. 
 • Prosjektering, Mindeveien, bruksendring av bod til del av hovedleilighet

Uavhengig Kontroll Luftetthet, Våtrom

 • Ulveseth, 4 Eneboliger med garasje
 • Sund, 4 Eneboliger
 • Askøy, 4 eneboliger
 • Brattholmen. 2 Eneboliger
 • Øygarden, 2 eneboliger
 • Sædalen Uavhengig kontroll 4 mannsbolig. 
 • 1982-1985 Norman AS, idag Rambøl AS Byggeteknikk, byggstatikk, arkitekfaglig prosjektering,
 • Nutec, anleggsvei til stuplivbåt, betongmur langs vei, posisjonering av stuplivbåtens tårn ved måling i sjøen.
 • Vestlandske Felleskjøp, Planer, snitt, fasader, byggeteknikk, stål. Landmåling, nivelering.
 • Auto 1923 AS, Fyllingsdalen, Førde. Betongfaglig prosjektering,
 • Elkem AS, Bremanger Smelteverk. Byggeteknikk, betongfaglig prosjektering. Byggstatikk og betongtegninger.
 • Vesbo, Helldalen.Landmåling, Tachymetrimålinger av terrenget. Terrengmodellering. Utarbeidelse av sprengningsplaner, for veier, hustomter mv.
 • BOB, Byggeteknikk, kostnadsoverslag av byggekostnader. Profiler av byggetomter,
 • Hydro Sandlsi, Landmåling, Beregning av terrengpunkter etter tachymetri. Terrengmodellering.
 • Frydenbø Damsgård, Arkitektfag, byggeteknikk. planer, snitt og fasader. Byggeteknikk, betongprosjektering.
 • Siemens, Fyllingsdalen. Byggeteknikk, betongfaglig prosjektering.
 • Lau Eide AS, Flykningeboliger. Planer, snitt, fasader, støttemurer i betong, betongfaglig prosjektering.

ARTEC Prosjekt Team AS, 2007- 2009

 • Prosjektleder,Meny Dolviken, NorgesGruppen Vest AS, prosjektledelse av hele tiltaket. Ansatt hos ARTEC Prosjekt Team AS,
 • Prosjektleder på Tjønnveien Borettslag, reklamasjonsoppfølgning.
 • Grøntulien Borettslag, Kostnadsoverslag på ombygging av fasader.