Vi påtar oss følgende tjenester

EiendomsRådgivning AS, etablert 1. Januar 1991

  1. Vi leverer gode faglig prosjekter med høy kvalitet som har stor nytteverdi for kunden
  2. Vi skal gi tilbakemelding på faglige råd til kunden som ivaretar verdiene på en kostnadseffektiv metode
  3. Vi er en god samarbeidspartner i eiendomsmarkedet
  4. Vi leverer oppdraget etter sjekklister og innarbeidete rutiner
  5. Vi er oppdatert på lover og bransjeregler
  6. Vi har innarbeidet gode løsningsrutiner på hvert oppdrag.

-----------------------------------------------------------------------------


null Øystein Andersen

PRAKISIS

6 År som tømrer

3 år som rådgivende ingeniør

6 år som lærer, adjunkt. 

35 år som takstmann på fast eiendom

27 år som rådgivende ingeniør 

UTDANNING

Bygningsingeniør B.Sc,1982, BIH

Høgskoleingeniør 1995 B.SC,  Høgskolen i Bergen,, Bygg og Anleggstenikk

Cand. Scient i fysikk.2001, UIB

Takstmann REV(Recognised European Valuer, Tegova).

Sentral godkjenning, tiltaksklasse 2

KURS OG UTDANNING

1972 Tømrer, Norheimsund Yrkesskule, et årig vgs

1973 Tømrer, Fana Yrkesskole, et årig vgs

1975, Mestebrev, Fana Yrkesskole, et år. 

1977, Fana Yrkesskole, Teknisk assistent, bygg og anlegg, 2 år deltid. 

1980 Bergen Ingeniørhøgskole, Forkurs, matematikk, 2 år fulltid. 

1982 Bergen Ingeniørhøgskole, bygningsingeniør, byggstatikk, kommunalteknikk, 
1986, Norges Takseringsforbund, grunnutdanning bolig, mindre næringseiendommer
1991, Norges Takseringsforbund, Takstmannskolen trinn II, Taksering av bedrifter og driftstilbehør til fast eiendom. 

1996, Høgskolen i Bergen, høgskoleingeniør, B.sc. 

1998, Universitetet i Bergen, Cand, mag, fysikk. 

2001, Universitetet i Bergen, Cand. Scient i fysikk. 

2013 Norges Takseringsforbund, REV næringstakstmann.
2017, Norges Takseringsforbund, TRV, bolig

2016/2017, Neak/Landbruksdirektoratet, Naturskade Landbruk. 
2017, Norges Eiendomsakademi, Skade og skjønn
2018, Norges Eiendomsakademi, Landsbrukstaksering, juridisk og landbrukstaksering med gras, skog, korn og landbruksbygninger. 


Sentrale godkjenninger EiendomsRådgivning AS

Søkerfunsjon, tiltaksklasse 2. 

Prosjektering, anlegg og bygg, tiltaksklasse 2. 

Konstruksjonssikkerhet, tiltaksklasse 2, 

Overordnet ansvar utførelse, tiltaksklasse 2. 

Uavhengig kontroll våtrom og lufttetthet, tiltaksklasse 1.  

Lerkerinden 28

Norge

5099 BERGEN

+47 55 27 90 00 mobil +47 906 21 401