Landmåling

Vi måler opp deres tomt og klarlegger grenseforløp