Lorem Ipsum Dolor

Lorem Ipsum Dolor

Priser for våre tjenester:

Er du medlem av huseiernes Landsforbund og medlem av NITO får  10% rabatt på alle tjenester. 

( pris fra 1.07.2019)

 1. Byggesøknader etter avtale, fastpris eller timehonorar etter avtale. 
 2. Prosjektering: Enebolig, fritidsboliger, flerfamiliehus be om pris. 
 3. Uavhengig kontroll av våtrom og luftetthet, etter avtale
 4. Uavhengig kontroll for lufttetthetskotroll etter avtale.
 5. Kjøring til og fra kr 8 pr km eks mva, bompenger og parkering
 6. Byggelederoppdrag: Fastpris pr møte. 
 7. Seksjoneringsoppdrag tilbud pr time.

Priser: 

 1. Byggesøknader kr 1200 pr time eks mva. 
 2. Prosjektering av eneboliger be om pris
 3. Kontruksjonssikkerhet etter oppdragets størrelse og komplisitet. 
 4. Uavhengig kontroll enebolig  våtrom etter avtale eks mva. På større bygg med mange leiligheter etter avtale. 
 5. Uavhengig kontroll trykktest etter avtale

Vi påtar oss oppdrag over hele landet. 

Vi gir også fast pris

 • Delingssøknader, eneboligtomter, fritidsboliger, næringstomter.
 • Tegning av enebolig, 2 D og 3D visualisering.
 • Ytelsesbeskrivelser er inkludert i vår tilbud.
 • Armeringstegninger for små nøst og garasjer be om pristilbud.Inklusiv bøyelister, plan, snitt og fasader, enkle detaljer. 

VERDI- OG LÅNETAKST

Priser gjelder fra 2.07.2020

Prisliste

Objekt Tilstandsrapport NS 3600 Verditakst
Leilighet opp til 100 kvm fra kr 4200  fra kr 4200
Leilighet 101 – 150 kvm fra kr 7000 fra kr 5500
Leilighet 151 – 200 kvm fra kr 8000 fra kr 7.000
Leilighet over 200 kvm etter avtale etter avtale
     
Hus opp til 120 kvm fra kr 10 000 fra kr 8.000
Hus 121 – 200 kvm etter avtale fra kr 9.500
Hus 201 – 300 kvm etter avtale fra kr 12.000
Hus over 300 kvm etter avtale etter avtale
     
Fritidsbolig/hytte fra kr 6000 Fra kr 7000
Tomtetakst   fra kr 5500
     
Overtakelse   etter avtale
Timepris   be om tilbud

 Honorar er veiledende og ikke uttrykk for fast pris. Ønsker en fast pris, kan en sende epost på post@averditakst.no

Med «fra-priser» menes at det vil kunne komme pristillegg for mer arbeid med rapporten, pga av forhold som ikke er kjent på forhånd. Avtale om honorar avtales med signert oppdragsbekreftelse på stedet. 
Videre er det tillegg for kjøring.
Alle priser er inkludert mva.

Dokumenter som vi ønsker framlagt på stedet er: 
Skjøte, målebrev, Matrikkelbrev, festeavtale, tegninger, plan, snitt og fasader. Situsjonskart. Opplysninger om reguleringsforhold og andre forhold. Ferdigattest og opplysninger om påkostninger de siste år. - Pris gjelder innenfor normal arbeidstid kl. 08.30 - 15.30, oppmøte utenfor normal arbeidstid -.

Alle priser forutsetter at nødvendig dokumentasjon foreligger. Innhenting av informasjon avtales og faktureres etter nærmere avtale. Timepris etter avtale.

Alle priser forutsetter at nødvendig dokumentasjon foreligger. Innhenting av informasjon avtales og faktureres etter nærmere avtale.


Dokumenter

Når du ønsker at din bolig/leilighet skal takseres, ville jeg satt pris på at følgende dokumenter er tilgjengelig ved befaring:

Borettslag og aksjeleilighet:

Kjøpekontrakt
Husleie-giro
Leiekontrakt
Plantegninger
Vedtekter
Årsberetning (siste år)
Årsregnskap (siste år)
Ligningsoppgave fra forretningsfører (siste år)
Tidligere takst/salgsoppgave

Boligsameie, selveierleilighet, rekkehus o.l. :


Kjøpekontrakt
Fellesutgifter / giro
Forsikringsbevis(for Sameiet)
Ligningsverdi (i selvangivelsen)
Plantegninger
Skjøte
Tidligere takst/salgsoppgave
Vedtekter
Årsberetning
Årsregnskap (siste år)
Ligningsoppgave fra forretningsfører (siste år)

Eiet bolig: enebolig, rekkehus o.l.:

 

Kjøpekontrakt
Skjøte / festekontrakt
Ferdigattest / brukstillatelse
Forsikringsbevis
Kommunale avgifter / giro 
Ligningsverdi (i selvangivelsen)
Målebrev
Situasjonskart
Tegninger (plan og fasade)
Tidligere takst/Salgsoppgave

TOMTETAKSTER

Reguleringsplaner
Vedtekter for Reguleringsplanen
Stedsanalyser
Ros Analyser
Planbeskrivelse
Geologi Rapport
Andre Uttalelser Angående Reguleringsplan

Lerkerinden 28

Norge

5099 BERGEN

+47 55 27 90 00 mobil +47 906 21 401