GRUNNERVERV OG FORHANDLINGER

Vi har kompetanse på grunnerverv og forhandlinger ved eiendomsutvikling. 

Stripeerverv

Områdevurderinger

Strategiske forhandlinger

Verdsetting av tomter og bygninger i forbindelse med grunnerverv. 


Timepris basert på sakens omfang