Vi har kunnskap om fast eiendom

+47 55 27 90 00 mobil +47 906 21 401

GRUNNERVERV OG FORHANDLINGER

Vi har kompetanse på grunnerverv og forhandlinger ved eiendomsutvikling. 

Stripeerverv

Områdevurderinger

Strategiske forhandlinger

Verdsetting av tomter og bygninger i forbindelse med grunnerverv. 


Timepris basert på sakens omfang