EIENDOMSFORVALTNING

Denne tjenesten omfatter forvaltning av din eiendom, enten det er en enebolig, hytte, leiegård eller kontorbygning.

Tjenesten omfatter Tilstandsrapportering, vedlikeholdsplanlegging og utførelse og kontroll av arbeidet.

Vi tar en befaringa av eiendommen, lager en tilstandsanalyse og foreslår tiltak som må gjøres med en gang og de neste 5-10 år.

Vi innhenter tilbud fra entreprenører og om dere ønsker det påtar vi oss prosjektlederrollen og er byggeleder på alt arbeidet.