Det finnes mange former for utbyggingsavtaler en kan gjøre på et byggeprosjekt

  • Totalentreprise: Omfatter alle fag hvor en leverandør står for alle fag som skal inngå i en byggesak.
  • Delte Entepriser, Der det inngås avtale om at hver enkelt fag leverer i forhold til en framdriftsplan.