Vi har kunnskap om fast eiendom

+47 55 27 90 00 mobil +47 906 21 401

Energimerking av bolighus ved salg. 

Alle som skal selge bolig, må ha en energiattest på boligen.

Dette leverer vi via energimerking som ekspert. 


Yrkesbygg over 1000 m2, skal energimerkes. 

Alle yrkesbygg over 1000 kvm skal alltid ha en gyldig energiattest. Yrkesbygg skal energimerkes av eksperter.

Slik får du tilgang i Altinn til å energimerke som ekspertHvordan registrere data?Energimerking ved eksperter

Energimerking er obligatorisk for alle ved salg eller utleie av yrkesbygg.

I tillegg skal alle yrkesbygg over 1000 kvm alltid ha en gyldig energiattest. Det er eier av bygget som har ansvaret for å gjennomføre energimerkingen.

Hvis bygningen markedsføres gjennom megler e.l., skal det komme frem hvilket energimerke bygget har fått. Kjøper eller leietaker kan kreve å få se energiattesten.

Energimerket viser bygningens energistandard og beregnes uavhengig av hvordan de som eier/leier bygget bruker bygningen.

Vi har ingeniørkompetanse på B.Sc nivå med en høgskoleingeniør  bygg og anlegg, og Cand.Scient/Sivilingeniør i fysikk fra UIB fra 2001.