Vi har kunnskap om fast eiendom

+47 55 27 90 00 mobil +47 906 21 401

Delingssøknad - Oppmåling

En delingssøknad er en tjeneste som omfatter alt fra grenseoppgang av tomten, sørge for at tomten får, vei, vann og avløp og få byggegodkjent et bolighus på eiendommen. 

En søknad tar fra 1 mnd til 6 mnd å få vurdert av kommunen. 

.