Curriculum Vitae for Øystein Andersen

Stilling : Daglig leder, Ingeniør, Takstmann, Cand. Scient, Byggmester, tømrer. 

1998- 2001 UIB/ FI Cand. Scient i fysikk, hovedfag i fysikk/materialvitenskap, Hovedfag i Molekyldynamisk simulering og bruddanalyse.

2001-2002 UIB Grunnkurs matematikkens historie

1995- 1998 UIB Cand.Mag-grad i fysikk/ingeniør

1994- 1995 HIB Høgskoleingeniør påbygging B.SC- grad, reguleringsplaner, byggstatikk. kommunalteknikk.

Vegplanlegging, prosjektledelse, emnegruppe matematikk( sansynlighetsregning, matematikk III, byggestatikk II, Jusskurs, Forvatlingsloven m. flere, hovedoppgave arealplanlegging for Bergen Tomteselskap AS.

1980 – 1982 BIH Ingeniør bygg. Konstruksjonssikkerhet, Kommunalteknikk, veg og jernbanebygging

KURS

2018 NEAK, BYGGELÅNSOPPFØLGNING

2018 NEAK, LANDBRUKSTAKSERING

2017 NEAK, TINGSKADE BYGG OG SKJØNN

2016 NEAK , Byggelånsoppfølging

2016 NEAK Overtagelsesforretning nybygg

2016 TEKNA Matrikkelfag, Landmåling

2014 TEKNA Sviktende grunnforhold, varslingsregler

2014 TEKNA Forenkling av planarbeid og planbehandling

2013 NEAK REV-næringstaksmann:Recognised European Valuer

2012- NEAK MER1, MER2, MER3, MER 4.MER5,

MER= Minumun Education Requrement

2010/2011 NEAK Uavhengig kontroll, 2013

2010 TEKNA, Praktisk Prosjektledelse

2002 UIB Grunnkurs matematikk II

1989 NTF Takstmannsskolen trinn II, industrieiendommer

med driftstilbehøret.

1986 NTF Takstmannsskolen trinn I, bolig, næring

PRAKSIS

2014- Andersen VerdiTakst AS, Takstmann MNT

2007- 2008 ARTEC AS Prosjektleder, prosjektleder Meny Dolviken og andre mindre prosjekter.

1991- Eiendoms Rådgivning AS, Takstmann, bygningsingeniør

1993- 1996 Slåtthaug Videregående skole Lærer/adjunkt

1982- 1985 Fana Yrkesskole Lærer/adjunkt

1983-1991 Ingeniør Øystein Andersen, Takstmann

1972- 1973 Byggmester Olav N Eide AS, Tømrerlærling

1973- 1975 Byggmester Erling Valde AS, Tømrerlærling

1975- 1977 Byggmester Odd Ådnekvam AS, Tømrerlærling/ svenn

1977-1978 Florvaag Bruk AS Kalkulatør

1980 Aksel Bruvik AS, Kalkulatør, Sommerjobb.

1982- 1985 Norman AS Ingeniør Bygg, rådgivende ingeniør

VIDERGÅENDE SKOLE

1978- 1980 BIH Forkurs ingeniørhøgskolen ,Norsk, Tysk,

Engelsk, matematikk, fysikk.

1976 - 1978 Fana Yrkesskole, byggteknisk linje, elementærteknisk linje

1975- 1976 Fana Yrkesskole, 4. kl. lærlingskole/ bedriftslederskolen, byggmesterskolen

1972 –1975 Fana Yrkesskole, 3. kl lærlingskole, tømrerfag

1971– 1972 Norheimsund Yrkesskole, byggsnikker og tømrerlinje.

FAGBREV

1977 Mesterbrev i tømrerfaget

1975 Svennebrev i tømrerfaget

1986 Takstmann MNTF