BYGGESØKANDER

Vi har god erfaring med å få godkjent byggeprosjekter og kjenner til de lover og regler som skal til for å få byggesøknaden godkjent hos din kommune.

Fra 1. juli 2017 innføres. nye byggeregler med hensyn til energirammekrav og andre krav. I en overgangsperiode, kan en velge om en vil bruke TEK10 eler TEK17. 

Om en byggesøknad ikke går gjennom ved frøste gangs behandling, må en revidere søknaden, eller sende inn en klage. Får en avslag på byggesøknaden, vil saken bli behandlet politisk i slike saker sender vi klage og argumenterer på en god måte, slik at byggesaken kan bli godkjent på spesielle vilkår.

En byggesak er som et prosjekt, det må løses på sin egen måte avhengig av omgivelsene og hva som skal byggemeldes.  

Vi har sentral godkjenning som ansvarlig søker tiltaksklasse 2.