Byggelånsoppfølging

Vi påtar oss byggelånsoppfølgning.

  • Gjennomgang av kontrakter
  • Forhåndstakst og budsjettering
  • Kontroll av byggeplass utføres etter hver anvisning
  • Sluttkontroll og ferdigtakst