Vi har kunnskap om fast eiendom

+47 55 27 90 00 mobil +47 906 21 401

Arkitektur Design

Å tegne en ny bolig, er enkelt, når en har en ide om hvordan en tenker seg planløsningen, utvendig fasade og hvor på tomten huset skal stå.  Til det kreves en god erfaring innen design, formidlingskunnskap og å lage bygget i samsvar med gjeldende TEK. 

Vi tegner tradisjonelle hus fra ett plan til flere etasjer. 

Funkishus

Flerfamiliehus med saltak og funkis stil. 

Det som er viktig, er at du får et hus som du og familien kan trives i og ha det fint med omgivelsene. TEK17 blir standard minimumskrav fra 2019, dvs ikke mulig å fravike ved søknad. 

Arkitektur omfatter disse bygningstypene og installasjoner. 

  • Eneboliger, hytter, rorbue
  • Tilbygg og ombygging av bolighus og leiegårder
  • Veier, parkeringsplass og lagringsplass
  • Vann og avløpsanlegg
  • Overflatevann og håndtering av overflatevann
  • Bygningsfysikk
  • Energioptimalisering og tilleggsisolering av eldre bolighus
  • Radonsikring og utredning.

Trenger du referanser før vi ser på jobben, ta kontakt, så får du referanser og hva vi har levert av tjenester.