null

Vi har opparbeidet en stor kundeportefølge innen tiltaksklasse 1 og 2 i løpet av de siste 25 år. Vi satser på høy kundetilfredshet og arbeider sammen med andre annerkjente firma, slik som geoteknikk, arkitekt og rådgivende ingeniørfirma. Fra 2016 satser vi på å bygge videre virksomheten med organisk vekst, kundetilfredshet, god trivsel og høy kompetanse skal danne et godt grunnlag for i alt vi driver med.

Vi har tatt i bruk Sketchup PRO som er meget avansert innen produksjon av byggemeldingstegninger, plan snitt og fasader, samt 3 D med nabobygg og soldiagram inntegnet.  BIM for å vise hvordan huset ser ut utvendig og innvendig.

Trimble har utviklet muligheter som vil revolusjonere regnemetodene, slik at en kan se og følge byggesaken bedre.  

Ved energiberegning, brukes avansert 3D program, gModelliner. Hvor en merker og finner energitapet via modellen. 

BYGGESAKSTJENESTER

 • Byggesøknader
 • Seksjonering av boligsameie og omgjøring av borettslag til boligsameie
 • Reguleringssaker

PROSJEKTERING

 • Eneboliger, hytter, rorbue
 • Tilbygg og ombygging av bolighus og leiegårder
 • Vei og jernbanebygging
 • Vann og avløpsanlegg
 • Overflatevann og håndtering av overflatevann
 • Bygningsfysikk
 • Energioptimalisering og tilleggsisolering av eldre bolighus
 • Radonsikring og utredning

PROSJEKTLEDELSE

 • Byggeleder
 • Prosjekteringsledelse
 • Prosjektleder
 • Produktutvikling av bygg og anleggstiltak

SAKKYNDIGE VURDERINGER OG KONTROLLOPPGAVER

 • Uavhengig kontroll av alle byggetiltak
 • Godkjent av fagrådet for våtrom klasse C
 • Godkjent for uavhengig kontroll på våtrom og lufttetthet inntil klasse 1
 • Uavhengig kontroll bygningsfysikk og konstruksjonssikkerhet

Lerkerinden 28

Norge

5099 BERGEN

+47 55 27 90 00 mobil +47 906 21 401