Vi har kunnskap om fast eiendom

+47 55 27 90 00 mobil +47 906 21 401
Funksjon Fagområde Tiltaksklasse
Ansvarlig søker (for alle typer tiltak) 2   
Prosjekterende Arkitektur 1
Prosjekterende Konstruksjonssikkerhet 2
Utførende Tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner 2   
Uavhengig kontrollerende Overordnet ansvar for kontroll 1  
Uavhengig kontrollerende Våtrom (i boliger) 1
Uavhengig kontrollerende Lufttetthet (i nye boliger) 1

Link Direktoratet for byggekvalitet 

Vi kan påta oss ansvarsrett også på

Uavhengig kontroll bygningsfysikk tiltaksklasse 1

Uavhengig kontroll byggstatikk og konstruksjonssikkerhet tiltaksklasse 1

Vi påtar oss alle roller som overordnet prosjektleder i en byggesak, søker, prosjekterende, ansvarlig utførende og uavhengig kontroll.