3 D Visualisering viser tomten i 3 D, dvs i planet og i Z aksen. En kan dreie byggyet og tomten rundt og kjøre vegen, gå inn i huset og oppleve rommene med møbler ol.