Vi arrangerer tegnekurs:

 

Sketchup Pro fra Trimble er blitt et godt verktøy etterhvert og en kan tegne sitt eget hus eller levere profesjonelle tegninger i 2 D og 3D. 

Her lærer en de grunnleggende fra programmet vil en etterhvert kunne tegne meget avanserte og gode 3D tegninger for presentasjoner, møbleringer ol. 

Vi har god erfaring med foredrag og kursing, blandt annet som lærer og i andre sammenhenger innen undervisning. 

Bedriftsopplæring 

3D Visualiseringsprogram Sketchup Pro 

  1. Arbeidsmetode
  2. Tegne flater og 2 D
  3. Låse objekter 
  4. Kopiering og rendering
  5. Navigasjon i 3D
  6. Import av Google Maps I terrengmodell
  7. Hvordan lage koter og lag
  8. Opptegning av plan etter lasermåling bygg
  9. Tekst og påskrift
  10. Sport og import i forskjellige filformat

Pris etter avtale pr time og antall studenter