Vi har kunnskap om fast eiendom

+47 55 27 90 00 mobil +47 906 21 401

Vi har opparbeidet en stor kundeportefølge innen tiltaksklasse 1 og 2 i løpet av de siste 25 år. Vi satser på høy kundetilfredshet og arbeider sammen med andre annerkjente firma, slik som geoteknikk, arkitekt og rådgivende ingeniørfirma. 

Vi har sentral godkjenning via Direktoratet for Byggekvalitet og innehar disse godkjenningene


Sentralgodkjenning i følgende (tiltaksklasser=TK):

 • Ansvarlig søker(for alle typer TK 2
 • Prosjekterende arkitektur TK 2
 • Prosjekterende Veg, uteareal og landskapsutforming TK 1
 • Prosjekterende av konstruksjonssikkerhet TK 2
 • Utførende tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner TK2
 • Uavhengig kontrollerende ,overordnet ansvar for kontroll TK2
 • Uavhengig kontrollerende Våtrom (i boliger) TK 1
 •  Uavhengig kontrollerende Lufttetthet (i nye boliger) TK 1

Vi benytter Kvalitetssikringssystem  som gjør oss i stand til å utføre alle funksjoner etter loven og forskrifter.


BYGGESAKSTJENESTER

 • Byggesøknader
 • Seksjonering av boligsameie og omgjøring av borettslag til boligsameie
 • Plansaker og utarbeide ReguleringssakerPROSJEKTERING
 • Eneboliger, hytter, rorbue
 • Tilbygg og ombygging av bolighus og leiegårder
 • Vei og jernbanebygging
 • Vann og avløpsanlegg
 • Overflatevann og håndtering av overflatevann
 • Bygningsfysikk
 • Energioptimalisering og tilleggsisolering av eldre bolighus
 • Radonsikring og utredning

PROSJEKTLEDELSE

 • Byggeleder
 • Prosjekteringsledelse
 • Prosjektleder
 • Prosjektutvikling av små og store bygg og anleggstiltak

SAKKYNDIGE VURDERINGER OG KONTROLLOPPGAVER

 • Uavhengig kontroll av alle byggetiltak
 • Godkjent av fagrådet for våtrom klasse C
 • Godkjent for uavhengig kontroll på våtrom og lufttetthet inntil klasse 1
 • Uavhengig kontroll bygningsfysikk og konstruksjonssikkerhet