Vi har kunnskap om fast eiendom

+47 55 27 90 00 mobil +47 906 21 401

tlf 5527900

Mobil 906 21 401


Skriv inn hva på e-posten 

hello@eierad.no • Søker
 • Arkitekt bolig, fritidsbolig, rorbuer, nøst og garasjer
 • Prosjekterende
 • Reguleringsplan bolig, hytte og nøst, veier
 • Uavhengig Kontroll bygningsfysikk tiltaksklasse 2 og 3
 • Uavhengig Kontroll våtrom
 • Uavhengig Kontroll lufttetthet
 • Ansvarlig utførende
 • Sakkyndig rapport
 • Konstruksjonssikkerhet betong, stål, tre, aluminium
 • Forsikringskadeskjønn
 • Sakkyndig rapport byggefeil
 • Kontroll ferdigattest
 • Prosjektering av driftsbygninger landbruk
 • Prosjektering av veg og parkeringsplasser
 • Verditakst av bolig og næringsgeindommer