Jordskiftesaker

Jordskifteretten er en særdomstol og behandler fast eiendoms rettsforhold. 

Vi har blitt sertifisert i å håndtere jordskiftesaker med en master i eiendoms juss ved Høgskulen på Vestlandet, spesialisering Urbant Jordskifte.

Foruten master tema kan vi bistå dem med følgende saker for jordskifteretten.

Prosedere saker vedrørende 

Bruksordning

Grensegang

Jordskifte med verdsetting av jord mot jord.

Analysere reguleringsplaner og finner svakheter med nye planer som skal utarbeides for et planområdet. 

Verdsette med hensyn til planverdier før og etter en vedtatt reguleringsplan. 

Utføre Rettsutredning etter jordskifte og sikre at en får dokumentert viktige bevis. 

Transformasjon av eiendommer i forbindelse med ny reguleringsplan innebærer at området endres med grenser, nye veier, nye tomter og eierforhold. 

Vi påstar oss oppgaver med analyse av planen og bidrar til at jordskifteområde kan endres. 

Analyse

Arealrådgivning

Forslag til løsninger

Sakkyndig i jordskiftesaker.