Byggeteknikk

Byggeteknikk er en tjenester som omfatter: 

Konstruksjonssikkerhet

Stål

Aluminum

Trekonstruksjoner i vanlig tre og limtre. 

Detaljer på utførelser

Referanseprosjekter.