Vi har kunnskap om fast eiendom

+47 55 27 90 00 mobil +47 906 21 401

Byggeteknikk er en tjenester som omfatter: 

Konstruksjonssikkerhet

Stål

Aluminum

Trekonstruksjoner i vanlig tre og limtre. 

Detaljer på utførelser

Referanseprosjekter.