Byggeledelse

Å være byggeleder, er en oppgave som innebærer at en påtar seg et ansvar med å kontrollere bygget under vegs mht framdriften holder og at kontrakter blir levert som avtalt. 

Byggeleder laget fremdriftsplan, gjennomfører byggemøter og følger opp utførende arbeidere etter hver som arbeidet leveres av håndverkere. 

Det er laget egne rutiner for kontroll av levert arbeid. Arbeidet til byggeleder skal leveres etter offentligrettslig krav, jf NS 8403 punkt 6, tilsvarende er nevnt i NS8401 og NS 8402. 

Vi har lang erfaring med å følge opp byggearbeid og leverer våre ytelser etter  avtaler og innestår for at arbeidet leveres i samsvar med de norske lovene ett bygg skal ha.  

Ta kontakt for gjennomgang av hva vi kan levere.  Vi gir fast pris eller leverer ytelser etter medgått tid.