Arealplaner

Utarbeidelse av arealplaner med tilhørende veier, parker, lekeareal, bebyggelse krever strategiske planer, stedsanalyse og overordnete helhetlige planer. 

Vi har god kompetanse og erfaring i å gi råd på hvordan reguleringsplaner skal lages.